Cyswllt Ni

Fr Phillip Harries

Offeiriad Plwyf a Rheithor Cysegr

Our Lady of the Taper R.C.Church

North Road

Aberteifi

SA43 1LT

Tel. 01239 612615

 Email :  cardiganshrine@yahoo.com